Buitenlanders in Nederland zijn de toekomst van het land!

Daarom willen wij mensen die gevlucht zijn uit Eritrea ondersteunen om een duurzame gemeenschap te vormen in Nederland.

Kennismaken

We willen alle Nederlanders laten kennis maken met de rijke Eritrese cultuur.

Duurzame gemeenschap

We willen mensen met een vluchtelingenachtergrond uit Eritrea helpen om een duurzame gemeenschap te vormen in Nederland. Dat biedt aan Eritreërs én Nederlanders voordelen.

Verbinding

Wij willen als stichting een rolmodel zijn voor de diverse doelgroepen. Daarnaast willen we met de stichting een brug vormen tussen de Eritrese en Nederlandse maatschappij.


Introductie

Stichting Nieuwe Eritrese Connectie (SNEC) is in 2019 opgericht en heeft als doel om statushouders in Nederland te helpen met hun integratie in de samenleving. De stichting:

  • biedt trainingen aan op het gebied van werkcultuur, werkgedrag en ondernemerschap
  • organiseert evenementen waarbij de Eritrese en Nederlandse cultuur en samenleving centraal staan
  • regelt vrijwilligerswerk voor mensen die hun persoonlijke vaardigheden willen verbeteren


Missie

SNEC heeft als missie de talenten van mensen, de kracht van hun kennis en hun tijd te investeren in het opbouwen van een duurzame samenleving met betrekking tot integratie. We willen Eritrese nieuwe nieuwkomers helpen door het creëren van netwerken en door hen te laten trainen door Eritrese nieuwkomers die al goed ingeburgerd zijn. De Stichting Nieuwe Eritrese connectie (SNEC) is ook het platform voor het ontwikkelen van innovatieve ontwikkeloplossingen evenals het instituut dat de statushouders helpt om hun leven succesvol in te richten.


Visie

SNEC streeft ernaar de statushouders te helpen enerzijds bij het begrijpen van het verschil in cultuur, normen en waarden tussen de Eritrese samenleving en de Nederlandse en anderzijds bij te dragen aan het verhogen van de vaardigheden en competenties van de statushouders. Daarvoor willen wij zulke onstandigheden scheppen, dat wij als stichting als een soort brug en katalysator kunnen functioneren, waardoor Eritreeërs succesvol en duurzaam in de Nederlandse samenleving kunnen integreren. Wij zijn er van overtuigd dat alleen door het scheppen van de juiste voorwaarden en de juiste omstandigheden deze integratie goed kan verlopen.

Ons team

Nahom Tesfamichael

Voorzitter en directeur

Verantwoordelijk voor Projectplanning, Bedrijfsontwikkeling, Fondsenwerving, Financiën en Projectmanagement

Filimon Habtu

HRM manager

Verantwoordelijk voor Human Resources en ondersteunend begeleider, dienen als schakel tussen het management van een organisatie en doelgroep

Luwam Desbele

Project Ambassadeur

Verantwoordelijk voor marketing, projectmedia en projectambassadeur

Projecten en nieuws

Hier vind je onze projecten en ander nieuws

Online Nt2conferentie

Inburgering blijkt voor sommige Eritrese vluchtelingen lastig en de ervaringen van veel docenten zijn soms negatief. Voor SNEC wordt een platform gemaakt voor een online Nt2conferentie en de NT2-docenten gaan digitaal over de rijke Eritrese Read more…

Empowerment Medewerkers

SNEC is bezig met een nieuw project. De project gaat over rekenvaardigheid en betere digitale vaardigheden van onze Eritrese werknemers en/of zzp’ers. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar Read more…

Event Eritrean Village

Wat fantastisch zeg afgelopen evenement van Eritrean Village. Eritrean Village was een event met als doel kennis over te brengen van de rijke Eritrese cultuur aan de Nederlandse samenleving. Het was weer een succesvol evenement. Read more…

Contact

Adres

Van Eckstraat 1
6814 HV Arnhem
info@snec.nl

KvK 75551136

..of stuur een bericht